Praca na doma                                                                                  Práca doma, Praca na doma

Úvod Práce na doma Práca na doma prepisovanie textov Praca na doma skladanie pier
 

Práca doma

Práca doma, praca na doma okolo nás   

 

Každý z nás sa určite stretol s ponukami prác na doma. Denne pri čítaní novín, časopisov, internetu sa dozvedáme o takýchto pracovných ponukách. Ako hovorí sa samotný názov "praca doma" ide o prácu vykonávanú u nás, v našich domácich podmienkach. Tak ako bežná práca vykonávaná u zamestnávateľa na jeho firme, prostredí aj praca na doma je stále len prácou. Práca doma má svoje špecifiká, môže byť rôzneho druhu, rôznej obtiažnosti.

 

 

 Praca na doma

 

 

Praca na doma je prínosom pre zamestnávateľov z pohľadu nižších prevádzkových nákladov napríklad na miesto zamestnanca vo firme. Pre pracovníka je to výhoda v podobe určitého komfortu. Aké sú ďalšie výhody a nevýhody práce na doma ?

 

 

 

 

Pre zamestnanca je napríklad úspora nákladov na cestovanie, úspora času na cestovanie, pokiaľ varíme doma úspora nákladov na stravovanie, pohodlie domova, menej stresu, viac možnosti rozvrhnutia pracovného času... 

 

Medzi nevýhody môžeme zaradiť obmedzený sociálny kontakt s ľuďmi, menšia možnosť kolektívnej spolupráce, rady od kolegov, uvoľnená atmosféra môže viesť k nedostatočným výkonom.

 

 

 

Práca doma a naše zručnosti

Práce na doma sú snom mnohých ľudí, nielen mamičiek na materskej či študentov, ale i bežných ľudí. Ak sme dostatočne šikovní môžeme sa samo zamestnať. Naše zručnosti nám môžu rozbehnúť biznis, ktorý budeme môcť riadiť z domova. Zopár príkladov - ak napríklad ovládame strojopis môžeme túto službu ponúkať pre tých, ktorí ho neovládajú. Takúto prácu poznáme pod označením práca na doma prepisovanie textov. Zadaný text prepíšeme z jedného formátu do druhého. Práca na doma prepisovanie textov môže byť pre nás jednoduchým spôsobom práce na doma. Nevyžaduje si extra znalosti, najdôležitejšie je ovládanie strojopisu, prípadne gramatiky.  

 

Ak vieme naprogramovať webovú stránku taktiež môžeme ponúknuť túto službu pre tých, ktorí ju nevedia.  

 

Zručnosti je veľké množstvo. Niekto vie vyrábať pekné náušnice, kresliť, vyrábať výrobky z dreva, plastu, tvoriť umelecké diela, prekladať z jedného jazyka do druhého, on-line vyučovať, navrhovať reklamné spoty, texty, upravovať fotografie, videa a podobne. 

Každý z nás niečo ovláda, to môže ponúknuť iným a tak sa samo zamestnať. 

 

Práca z domu, ohodnotenie a množstvo práce

Veľkou otázkou pri práci na doma je jej ohodnotenie a množstvo práce, ktoré budeme vykonávať. Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď. Závisí od mnohých faktorov práce.

 

Ak máme zamestnávateľa, ktorý nám ponúkne ako spôsob práce prácu na doma je na nás a na ňom ako sa navzájom dohodneme. Ak sa samo zamestnávame, cenu práce a jej množstvo si môžeme určiť sami. Druhou podstatnou veličinou je veľkosť dopytu po našich službách. Aby nás praca na doma uživila musíme si vytvoriť plán zákaziek, množstvo, ktoré nám bude dostačujúce na zabezpečenie chodu našej domácnosti, našich výdavkov a podobne. Môžeme si napríklad určiť hodinovú mzdu na úrovni 3 eur, budeme denne pracovať 8 hodín čo nám denne prinesie 24 eur. Na tento 8 hodinový čas potrebujeme získať x množstvo zákaziek podľa druhu práce.

 

Práca na doma prepisovanie textov

 

 

Pri zamestnávateľovi je to o to jednoduchšie, že prácu nám dá on, teda o zákazky nemusíme mať starosť.  Pri samo zamestnávaní človek potrebuje určité zručnosti a čas na získavanie novej klientely.

 

 

Práca doma je atraktívnou formou práce, ktorú ponúka čoraz viac firiem v zahraničí. Postupom času sa táto forma práce  určite viac udomácni aj na Slovensku.  

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

 

 

TOPlist TOPlist